Diolch i chi am ddangos diddordeb yn yr ymgynghoriad ‘gallai gynnwys’: Labelu Alergenau Rhagofalus. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 14 Mawrth 2022. I gael diweddariadau am yr ymgynghoriad hwn yn y dyfodol, gan gynnwys ymatebion i'r ymgynghoriad, ewch i dudalen ymgynghoriad yr Asiantaeth Safonau Bwyd. https://www.food.gov.uk/cy/news-alerts/consultations/labelu-alergenau-rhagofalus-pal-ymgynghoriad-gallai-gynnwys